Drobečková navigace

Úvod > Informujeme > Jak správně třídit

Jak správně tříditDatum konání:
1.3.2018

Nezneužívejme nádoby na tříděný sběr!

Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité  místo, je odrazem ohleduplného vztahu člověka ke svému životnímu prostředí. Cílem provozování systému tříděného sběru je zejména snížení celkového množství odpadu ukládaného na skládkách a s tím související úspora primárních přírodních zdrojů, protože vytříděný odpadu nachází uplatnění jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. 

Ve snaze dosahovat maximálního množství vytříděné suroviny je však nutné zajistit i její odpovídající kvalitu. Čistota materiálu je hlavní faktor pro konečné zhodnocení suroviny.  Velký podíl nežádoucích příměsí může znamenat i odmítnutí odběru ze strany zpracovatele ( za příměs lze v tomto případě považovat i surovinu uloženou v nesprávné nádobě - např. skleněná láhev v kontejneru na plast ).

Příměsi představují navíc velké komplikace v procesu úpravy a dotřídění sbíraných komodit. Nejenže způsobují snížení produktivity dotříďovacích linek a tím navýšení ekonomické náročnosti tříděného sběru, ale často zhoršují až na neúnosnou míru pracovní podmínky obsluhy těchto zařízení. Díky značnému znečištění dochází k znehodnocení využitelných surovin a k enormnímu nárůstu nevyužitelných složek, převážených z třídírny na skládky odpadu.

Proces dotřídění, zejména pokud se jedná o plasty a papír, je realizován manuálně bez výrazného využití automatizovaných procesů. Pracovník třídící linky ručně odebírá z běžícího pásu příslušné frakce odpadu a přítomnost příměsí jeho činnost zpomaluje; jedná-li se pak o materiály biologické povahy, nebo např. nevyužitelný komunální odpad, pracovní prostředí třídící linky se dostává z hlediska hygienických předpisů nebo přepisů bezpečnosti práce na samotnou hranici snesitelnosti.

LIKO SVITAVY a.s. provozuje třídící linku plastů a zkušenosti s jejím provozem ukazují, že kvalita tříděného sběru v poslední době klesá. Výjimkou nejsou případy, kdy se na přebírací pás dostávají uhynulá zvířata, kuchyňské odpadky a bohužel stále častěji se objevují i nebezpečné odpady ( obaly od barev, olejů a zdravotnický materiál - použité injekční stříkačky i s jehlami). Tyto nepřípustné příměsi zvyšují prašnost, způsobují někdy až nesnesitelný zápach a nezanedbatelné není ani riziko infekce.

V případě injekčních jehel a stříkaček, ty pocházejí jednak ze zdravotnických zařízení (!), ale i z domácností např. od diabetických pacientů. Jedná se o nebezpečný odpad a v žádném případě nesmí být ukládány do kontejnerů na tříděný sběr. Apelujeme tedy na občany, ale i na lékařské pracovníky, aby v souvislosti s likvidací tohoto zdravotnického odpadu využili sběrné dvory. ( Pokud si neukázněný původce ulehčuje svědomí tím, že injekční stříkačky vloží do PET lahve nebo jiného obalu a zamezí tak přímému kontaktu při manipulaci, pak vězte, že v lisovacích nástavbách svozových vozidel vyjde takovéto opatření naprázdno, obal se většinou poškodí a jeho obsah se uvolni do prostoru nástavby.)

Tříděný sběr je důležitou a užitečnou součástí odpadového hospodářství. Každý z nás má možnost malým, leč nezanedbatelným dílem přispět k ochraně životního prostředí. Nezneužívejme však tohoto systému. Nádoby na tříděný slouží pouze k tomu účelu, pro který jsou určeny. V žádném případě do nich nepatří popel z kamen, komunální odpad, kuchyňské zbytky nebo jiné biologické odpady.

Děkujeme Vám za pochopení.

                                                            LIKO SVITAVY a.s.